Vaaliteesini 2022

Puolustan lujasti paikallisia lähipalveluja. Lääkäriin, hammaslääkäriin ja neuvolaan on päästävä jatkossakin nykyisissä toimipaikoissa jatkossakin.

Palo- ja pelastustoimen nykyiset toimipaikat on säilytettävä jatkossakin. Ambulanssin nopea saatavuus on turvattava kaikkialla. Maakuntien reuna-aueille ei saa muodostua tyhjiöitä yöaikaankaan. Ensivastetoimintaan on osoitettava koulutusta, välineitä ja toimintamäärärahoja riittävästi.

Erikoissairaanhoidon toimintojen tulee maakunnassamme valtakunnan kärkeä.

Hoitajia eri tehtävissä tulee olla riittävästi niin sairaaloissa kuin terveyskeskuksissa ja eri hoito- ja hoivalaitoksissa.

Haluan luoda mahdollisuuksia hoito- ja hoiva-alan työntekijöiden palkkauksen korottamiselle työn vaativuuden ja koulutustason perusteella.

Koulupsykologeja ja -kuraattoreja tarvitaan lisää estämään ajoissa nuorten ongelmien lisääntymistä

Haluan kuulla ja toimia ihmisten hyväksi aluevaltuustossa ja kaikissa tehtävissäni.

Lapsiperheiden ja eläkeläisten köyhyys poistettava. Eläkkeiden leikattu indeksi palautteva ennalleen, jotta parempi ostovoima turvaisi työllisyyttä ja nostaisi kansantaloutta.

Suomen itsenäisyydestä huolehdittava kaikin tavoin. Puolustuksen, rajavalvonnan ja poliisin voimavaroista huolehdittava. Kokonaisturvallisuus huomioitava kaiken tavoin.Energiaomavaraisuutemme kehittämistä jatkettava perustuen uusiutuviin energiavaroihimme. Väylästömme toimivuudesta huolehdittava.