Vaaliteesini 2023

Puolustan lujasti paikallisia lähipalveluja. Lääkäriin, hammaslääkäriin ja neuvolaan on päästävä nykyisissä toimipaikoissa jatkossakin.

Palo- ja pelastustoimen nykyiset toimipaikat on säilytettävä jatkossakin. Ambulanssin nopea saatavuus on turvattava kaikkialla. Maakuntien reuna-alueille ei saa muodostua tyhjiöitä yöaikaankaan. Ensivastetoimintaan on osoitettava koulutusta, välineitä ja toimintamäärärahoja riittävästi.

Erikoissairaanhoidon toimintojen tulee maakunnassamme valtakunnan kärkeä ja jokaisen saatavilla mahdollisimman nopeasti.

Hoitajia eri tehtävissä tulee olla riittävästi niin sairaaloissa kuin terveyskeskuksissa ja eri hoito- ja hoivalaitoksissa.

Haluan luoda mahdollisuuksia hoito- ja hoiva-alan työntekijöiden palkkauksen korottamiselle työn vaativuuden ja koulutustason perusteella.

Koulupsykologeja ja -kuraattoreja tarvitaan lisää estämään ajoissa nuorten ongelmien lisääntymistä. Jengi- ja katuväkivalta estettävä.

Kouluihin tarvitaan työrauha. Kouluväkivallan uhka on ennalta estettävä. Opettajien ja koulun henkilökunnan arvostusta nostettava

Haluan kuulla ja toimia "arjen ja elämän asiamiehenä" ihmisten hyväksi eduskunnassa ja kaikissa tehtävissäni.

Lapsiperheiden ja eläkeläisten sekä yhä useampia kansalaisia uhkaava köyhyys poistettava. Työikäisille jäätävä palkasta verojen jälkeen ostovoimaa ja toimeentuloa sekä säästöön tulevaisuutta varten. Palkan on oltava riittävä elämiseen pienituloisimpienkin kohdalla

Eläkkeiden leikattu indeksi palautettava ennalleen, jotta parempi ostovoima turvaisi nuorempien ikäluokkien työllisyyttä ja turvaisi luontaisesti tulevaisuuden eläkkeet. Eläkerahastojen varoja kannattaisi sijoittaa kotimaassa tarkoituksensa mukaan parempiin eläkkeisiin eikä riskialttiisti ulkomaille. Vain eläkeläisiin kohdistuva 1990-luvun laman aikana säädetty eläketulovero ns. "raippavero" tulee eriarvoistavana poistaa.

Kansalaisten ostovoima loisi palveluihin,, pienyrityksiin ja kauppoihin työpaikkoja. ja myönteinen kehitys nostaisi kansantaloutta. Vain eläkeläisiin kohdistuva eläketulovero "raippavero" aiheettomana poistettava.

Suomen itsenäisyydestä huolehdittava kaikin tavoin. Puolustuksen, rajavalvonnan ja poliisin voimavaroista huolehdittava. Kokonaisturvallisuus huomioitava kaiken kehittämistä jatkettava perustuen uusiutuviin energiavaroihimme. Väylästömme toimivuudesta huolehdittava.

Joukkoliikenteen ja taksiliikenteen on palveltava mahdollisimman hyvin ja vaivattomasti asiakkaitaan. Uudellamaalla palautettava henkilöliikenne kaikille radoille mahdollistaman sujuvaa maakunnan sisäistä joukkoliikennettä valtakunnallisin yhteyksin.