Energiatalous

Jokaisen menestyvän kansantalouden perusta on kansantaloudellisesti energia- ja kustannustehokas energian tuotanto ja käyttö, joka kuitenkin samalla pitää maakuntien yritystalouden virkeänä.

Samalla energian tuotannossa tulee pyrkiä mahdollisimman käyttämään mahdollisimman paljon uusiutuvia suomalaisia energialähteitä. Tämä hyödyttää kaikista parhaiten pitkällä tähtäimellä suomalaisia, myös yritysten näkökulmasta. Samalla energiatalous tuotantoa tulee käsittää kokonaisvaltaisesti kattaen polttoaineen, sähkön ja lämmön. Nykyteknologia mahdollistaa näissä yhä laajemmin hajautetun paikallisen tuotannon ja jakelun paikallisessa omistuksessa. Samalla tämä kehitys luo pääomaa paikalliselle tasolla luoda yhä enemmän työllistävää energiataloutta. Tuloksena syntyy positiivinen kierre, jossa syntyvä työ ja/tai lisätulo energiantuotannosta paikalliselle tasolle luo mahdollisuuden synnyttää pääomaa, työtä ja toimeentuloa maakuntien harvaan asutuillekin seuduille, mikä synnyttää edelleen kiinnostusta paikallisella tasolla sijoittaa yhä enemmän uusiutuviin energiamuotoihin. Samalla syntyy pääomaa sijoittaa suomalaiseen innovatiiviseen puhtaaseen teknologiaan, jotta se voi kasvaa vientimarkkinoita varten.

Valtakunnallisten yhtiöiden asema tässä alhaalta ylöspäin rakentuvassa energiataloudessa muuttuu enemmän yhteistyökumppaniksi ja osaomistajaksi paikalliselle tasolla, joka varmistaa valtakunnallisen energiavarmuuden energianvarastointi- ja siirtojärjestelmillä.

Liiketaloudellisesti helpoin tapa tämä muutos on käynnistää merkittävästi paikallisesti omistetulla ja jaetulla yhteiskuntajätteissiin sekä maatalous- ja elintarviketeollisuustuotannon sivumassoihin perustuvalla liikennebiokaasutuotannolla, koska tämä tuo voittoa tuottajalle ja säästöä käyttäjälle. Lisäksi näin saamme käyntiin ravinteiden kierrätyksen maanparannusaineena ja biolannoitteena.