Teesini

Haluan turvata soten lähipalvelut kaikkialla jokaisessa kunnassa ja taajamien lähiöissä kuten nytkin.

Esimerkiksi kotikunnassani Keuruulla tämä merkitsee, että lääkäriin, hammaslääkäriin ja neuvolaan on päästävä niin Keuruulla kuin Haapamäelläkin siten, kuten vastaanotot olivat ennen koronan tuomia rajoituksia.

Sosiaalitoimen palvelujen on oltava joustavia ja helposti saatavilla jokaiselle. Henkilökohtaiset palvelut on säilytettävä edelleen, nettiyhteydet eivät korvaa ainoastaan tädentävät palveluita.

Ambulanssin, palokunnan, ensivasteen ja kaiken muunkin pelastustoimen nopea saatavuus on taattava kaikkialla. Vapaaehtoisten toiminnoille on osoitettava riittävät voimavarat.

Päätösten teossa ja asioiden valmisteluissa haluan kuulla minulle esitettyjä ajatuksia ja toiveita. Haluan olla kansalaisten palvelija ja heikompien äänenä aluevaltuustossa.