Teesini

Haluan turvata soten lähipalvelut kaikkialla jokaisessa kunnassa ja taajamien lähiöissä kuten nytkin.

Tämä merkitsee, että lääkäriin, hammaslääkäriin ja neuvolaan on päästävä kuten vastaanotot olivat ennen koronan tuomia rajoituksia. Supistukset ovat helposti "unohtumassa " päälle.

Sosiaalitoimen palvelujen on oltava joustavia ja helposti saatavilla jokaiselle. Henkilökohtaiset palvelut on säilytettävä edelleen, nettiyhteydet eivät korvaa ainoastaan täydentävät palveluita.

Ambulanssin, palokunnan, ensivasteen ja kaiken muunkin pelastustoimen nopea saatavuus on taattava kaikkialla. Vapaaehtoisten toiminnoille on osoitettava riittävät voimavarat.

Omais- ja kotihoito mahdollistettava tarpeiden mukaisesti, siellä missä tähän on mahdollisuuksia. Riittävä taloudellinen tuki ja toiminnallinen apu niin hoidettavilla kuin hoitajillekin.

Lasten päivähoito tarvitsijoiden haluamilla tavoilla. Lasten kotihoitoa myös tuettava ja edistettävä vaihtoehtona sitä haluaville.

Päätösten teossa ja asioiden valmisteluissa haluan kuulla minulle esitettyjä ajatuksia ja toiveita. Haluan olla kansalaisten palvelija ja heikompien äänenä aluevaltuustossa.