Maakuntien Suomi

Maakuntien Suomi perustuu vireään yrittäjyyteen kaikkien Suomen maakuntien haja-asutusalueillakin. Tämän toteutumiselle keskeisen edellytyksen luo toimivat henkilö- ja tavaraliikenteen kulkuväylät ja internet yhteydet. Perinteisen yritystoiminnan ohelle yhä keskeisempään asemaan on nousemassa mahdollisuus tuottaa itselleen ja myyntiin energiaa paikallisista uusiutuvista energilähteistä paikallisessa omistuksessa myös haja-asutusalueilla. Tässä liikennebiokaasuntuotanto ja -jakelu tarjoaa yhä enemmän mahdollisuuksia kiitos biokaasuteknologian edistymisen ja tämän liiketoiminnan hyvän kannattavuuden. Lisäksi näin saamme käyntiin ravinteiden kierrätyksen maanparannusaineena ja biolannoitteena.

Yrittäjyyden kasvaessa jopa uusilla toimialoilla ja pääoman karttuessa maakuntiin tämä luo positiivisen kasvukierteen maakuntaan, jossa ihmiset voivat jäädä jopa maakuntien hajatusalueelle ja maakunta alkaa kerää pääomaa jopa ulkomailta. Samalla tämä luo mahdollisuuksia kehittää suomalaisia innovaatioita esim. uusiutuvan energian käyttöönotossa ja energiansäästössä ulkomaan vientimarkkinoita varten.