Alkoholin kulutusta ja haittoja ei pidä lisätä

Julkaistu 3.05.2017

Kiitän eduskunnan varapuhemiestä Mauri Pekkarista selkeän kielteisestä kannasta vastustaa äänestyksessä alkoholipitoisten juomien myynnin laajentamista. En ymmärrä lainkaan lobbaustoiminnan tarkoituksia alkoholia sisältävien juomien myynnin laajentamisesta. Kansalaisten ostovoima on muutoinkin rajallinen. Monet työttömät ja pientä eläkettä saavat sekä useat lapsiperheet ovat todella taloudellisesti ahtaalla.

Lakiesityksen mahdollisesti toteutuessa erityisesti lapset ja nuoret joutuisivat alkoholin houkutuksiin nykyistä enemmän ns.limuviinojen ja myyntiin tulevien enemmän alkoholia sisältävien juomien kautta. Mitä ilmeisin vaara olisi yhä useampien nuorten ajautuminen syrjäytymiskierteesen. Siitä tulisi kalliit laskut sekä yksilöille että yhteiskunnalle monilla eri tavoilla.

Aikanaan vietettiin terveiden elämäntapojen edistämisen TEE-teemavuotta. Erityisenä tavoitteena oli alkoholinkäytön ja tupakanpolton vähentäminen. Viime mainitussa on yksilöiden omien valintojen tähden yllättäävänkin hyvin onnistuttu. Alkoholin kokonaiskulutus ei kuitenkaan ole vähentynyt.

Uuden valmisteilla olevan lain myötä on mitä ilmeisin vaara alkoholinkäytön lisääntymisestä ja erirtyisesti nuorten kohdalla. Tällainen lainsäädäntö ei ole vastuullista yhteiskuntapolitiikkaa. Siksi poliitikkojen on tunnettava vastuunsa. Lakiesitystä, mikä tulisi tuomaan monia ongelmia, ei ole pakko hyväksyä.

Eduskuntakokemukseni mukaan Keskustan ryhmässä on omantunnonvapaus arvokysymyksissä ja alkoholipolitiikka on mielestäni näitä asioita. Alkiolaisuuden arvopohjalle rakentavan puolueen tulisi jo luontaisestikin edistää alkoholihaittoja vähentävää politiikkaa. Varapuhemies Mauri Pekkarinen toimii oikeana esimerkkinä vastustaessaan alkoholihaittoja lisäävää lakiesitystä.