Koulutus ja Huolenpito

Suomen koulutusjärjestelmä tulee pystyä tarjoamaan tasavertaiset lähtökohdat jokaiselle sekä mahdollisuuden jokaiselle huolimatta perhetausta kehittää henkisiä kykyjään yhä vaativampiin tehtäviin. Samalla kansainvälisessä mittapuussa olemme niin pieni kansakunta, että meidän tulee pystyä hyödyntämään henkiset voimavaramme mahdollisimman täydellisesti. Samasta syystä meidän tulee kehittää kansainvälistä tutkimusta ja opiskelijavaihtoa, koska näin voimme saada uusia ajatuksia, toimintamalleja ja jopa kehittää vientiteollisuuden innovaatioita.

Suomen terveydenhoito ja laajempi julkisen sektorin hoiva- ja turvaverkko tulee kattaa jokaisen. Tämä yhdessä koulutusjärjestelmän, jonka perusta on ihmisten omien henkisten kykyjen kehittäminen riippumatta henkilön yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta taustasta, ja kansainvälisen ajatustenvaihdon kanssa, luo kansainvälisyyteen nojaavan yhteiskuntarauhan, jossa kukin tuntee yhteiskuntamme osakseen. Tämän yhteiskuntarauhan varaan voimme rakentaa kasvavaa kansantaloutta huokuttaen myös kansainvälisiä investoijia.