Elinkeinot ja talous

Vireä ja monipuolinen elinkeinotoiminta jokaisessa Suomen maakunnassa, mukaan lukien haja-asutusalueet, hyödyntäen maakunnan omia parhaimpia ominaisuuksia on Suomen taloudellisen menestyksen perusta. Eräs tämän mahdollistaja on yhä suuremmassa määrin hajautettu energiantuotanto uusiutuvista energiavarannoista sekä logistiikka. Samalla hyödyntäen tässä kehityksessä suomalaista innovatiivista teknogiaa aloilla, joissa olemme maailman kärkeä ja, jonka kehittämiseen meillä riittää resursseja pysyäksemme kehityksen kärjessä, voimme uudistaa vientiteollisuutamme vastaavaan energiatuotannon ja logistiikan muuttuvia markkinoita.